Codziennie w godzinach od 8:00-20:00

+48 604 936 806

Ustalenie terminu i ilości rezerwowanych miejsc

Aby ustalić termin pobytu grupy oraz ilość miejsc należy złożyć zapytanie korzystając z formularza umieszczonego na stronie internetowej lub zadzwonić na numer 604936806 (telefon czynny od godz.11:00 a 18:00). Jeżeli zdecydują się Państwo na przesłanie zapytania korzystając z zamieszczonego formularza to po sprawdzeniu wolnych terminów i ilości wolnych miejsc prześlemy odpowiedź potwierdzając lub proponując inne terminy. Potwierdzenie ilości miejsc oraz wolnych terminów nie jest jednoznaczne ze złożeniem rezerwacji. Rezerwacja jest wiążąca po przesłaniu zamówienia.

Rezerwacja miejsc

Po wstępnym ustaleniu terminu należy dokonać rezerwacji miejsc. W tym celu proszę pobrać formularz: formularz rezerwacji. Wypełniony formularz należy wysłać:
faxem na numer 67 2662038 lub mailem obozy@1v.pl
a oryginał wysłać na poniższy adres:

P.W. VITALTUR-COM
ul. KILIŃSZCZAKÓW 7/1
64-915 JASTROWIE

W celu przygotowania projektu umowy niezbędne są następujące dane:

termin z określeniem planowanej godziny przyjazdu i planowanej godziny odjazdu;
informację od jakiego posiłku rozpocznie się żywienie i jaki posiłek zostanie wydany jako ostatni
liczbę uczestników oraz kadry
pełna nazwa i adres zamawiającego
NIP zamawiającego
imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy
imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail osoby, która upoważnionej do kontaktu
propozycję terminów płatności

Formularz rezerwacji musi być podpisany przez osobę upoważnioną do zawierania umów. Informujemy, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym wysłanie maila, wykonanie telefonu, wysłanie faxu w celu rezerwacji miejsc jest złożeniem oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c.

Potwierdzenie rezerwacji

W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymają Państwo na podany adres poczty elektronicznej umowę. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres:

P.W. VITALTUR-COM
ul. KILIŃSZCZAKÓW 7/1
64-915 JASTROWIE

Umowę należy odesłać na powyższy adres w ciągu tygodnia licząc od dnia jej nadania pocztą elektroniczną. W tym terminie należy także zgłosić ewentualne poprawki lub zauważone błędy. Poprawki do umowy przyjmowane są tylko pocztą elektroniczną lub faxem.

Jeżeli zamawiający nie odeśle umowy w ww. terminie rezerwacja zostaje anulowana. Wraz z umową należy wysłać kopię dokumentu potwierdzającego osobowość prawną zamawiającego (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z KRS itp.). Z tego obowiązku zwalniamy dotychczasowych klientów Vitaltur oraz instytucje państwowe takie jak szkoły, gminy, ośrodki pomocy społecznej, kluby sportowe itp.

Wpłata zaliczki

W terminie oznaczonym w umowie należy wpłacić zaliczkę. Wysokość pierwszej wpłaty uzależniona jest od wartości zamówienia oraz terminu złożenia rezerwacji (im później złożona rezerwacja – tym wyższa kwota pierwszej wpłaty).

na podane konto bankowe Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITALTUR-COM”
ul. KILIŃSZCZAKÓW 7/1
64-915 JASTROWIE

mBank nr rachunku 03 1140 2004 0000 3102 3586 8855